ALGEMENE RECHTSPRAKTIJK

Naast de specialisaties Familie- en Jeugdrecht kan DrechtRecht Mediation & Advocatuur u kundig bijstaan op diverse verschillende rechtsgebieden, zoals Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Contractenrecht, Huurrecht en Strafrecht.

Een specialisme kan niet bestaan zonder kennis te hebben van het bredere recht. Daarom kan DrechtRecht u ook in andere veel voorkomende gevallen bedienen. U kunt als particulier of ondernemer op tal van manieren in aanraking komen met het recht. Denk daarbij aan het strafrecht, indien u in aanraking komt met politie of justitie. Bijstand op arbeidsrechtelijk gebied, indien u als werknemer een geschil hebt met uw werkgever of dreigt te worden ontslagen. Of bijstand aan u als werkgever, indien u reden ziet voor ontslag van uw werknemer(s). DrechtRecht kan voor u als ondernemer onbetaald gelaten facturen incasseren en beslag leggen waar nodig. Ook bij geschillen over de uitleg van een contract of overeenkomst, bij geschillen met de overheid over bijvoorbeeld sociale zekerheid (uitkeringen) of bij huurrecht kwesties kan DrechtRecht u kundig terzijde staan.