VOOR WIE IS MEDIATION?

wie_logoMediation is er voor gehuwden, geregistreerde partners en samenwoners. Bij elke vorm van samenleven  -boterbriefje of niet-  is het belangrijk de scheiding goed te regelen. In het geval er kinderen zijn, geldt dat des te meer. Kinderen hebben dan ook een prominente rol binnen de mediation.  Mediation is er ook voor ex-partners die al langer uit elkaar zijn en alsnog onenigheid krijgen over de kinderen, alimentatie etc.

Mediator vs advocaat-scheidingsmediator

Binnen het mediationproces werken de partners die gaan scheiden of een ander geschil hebben, onder begeleiding van een mediator. Dit kan een ‘gewone’ mediator zijn of een advocaat-scheidingsmediator. De advocaat-scheidingsmediator werkt vanuit zijn specialisme als echtscheidingsadvocaat. De advocaat-scheidingsmediator is dan ook juridisch gespecialiseerd op alle gebieden die aan bod komen bij een echtscheiding en kan u goed adviseren. Daarnaast is de advocaat-scheidingsmediator een kundige bemiddelaar en kan u helpen samen tot afspraken te komen. Indien u werkt met een ‘gewone’ mediator, zal er altijd een advocaat ingeschakeld moeten worden om het verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Bij DrechtRecht werkt u met een ervaren advocaat-scheidingsmediator.

Kinderen

In geval er kinderen betrokken zijn bij een scheiding, zullen die een prominente rol krijgen binnen de mediation. Zij vormen als het ware de rode draad van de mediation. Er wordt veel aandacht besteed aan de afspraken over de zorg voor de kinderen. Ook zal de mediator zelf praten met de kinderen. Veel ouders vinden dat in eerste instantie onnodig, maar kinderen vinden het zelf juist erg prettig te worden ‘gehoord’ in het scheidingsproces. Kinderen krijgen nou eenmaal veel mee van de scheiding, hoe u ook uw best doet alles zo gewoon mogelijk voor hen te houden. In het gesprek met de mediator krijgen zij de kans de vragen te stellen die hen bezig houden en aan te geven hoe zij zich echt voelen. Ook wordt de zorgregeling met de kinderen besproken. Uiteraard beslissen ouders, maar naar gelang de leeftijd van de kinderen kunnen zij daar natuurlijk ook een mening over hebben. De ervaring leert dat kinderen het fijn vinden een echte rol te krijgen binnen het proces.

Deskundigen

Soms lukt het niet samen afspraken te maken, omdat bepaalde zaken niet helemaal duidelijk zijn. Hoe pakt deze afspraak fiscaal uit, kunnen we een aanslag verwachten? We moeten een onderneming verdelen, maar hoeveel is die eigenlijk waard? Kunnen we de pensioenen het beste verevenen of converteren? Voor welke prijs kunnen we de woning het beste te koop zetten? Het kan dan nodig zijn een deskundige in de arm te nemen om partijen te adviseren. Met die informatie in de hand lukt het vervolgens vaak wel goede afspraken te maken. DrechtRecht beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundigen die duidelijkheid kunnen geven.