HOE WERKT MEDIATION?

hoe_logo

U kiest ervoor samen de scheiding te regelen. Dat kan onder begeleiding van een mediator. De mediator helpt u samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. De mediator bespreekt met u de (juridische) gevolgen van de echtscheiding en bemiddelt indien u er samen niet uitkomt. U kunt daardoor afspraken maken waar u beiden achter staat, waardoor u beiden op een goede manier verder kunt.

Een echtscheiding is een tijd van veel onzekerheid. Het is ook een periode waarin veel zaken in korte tijd geregeld moeten worden. Er wordt dus nogal wat van u gevraagd op een moment dat u daar waarschijnlijk het minst op zit te wachten. Om zo goed mogelijk door die ingrijpende periode heen te komen, is het van belang om tijdens de echtscheiding de touwtjes in handen te blijven houden. Dat kunt u doen door in mediation te gaan met elkaar in plaats van de scheiding bij de rechter uit te vechten. U bepaalt dan samen waar de prioriteiten liggen en welke zaken door u besproken worden. U maakt samen afspraken. Als u er samen even niet uitkomt, helpt de mediator u het gesprek weer op te pakken.

Een mediationtraject ziet er als volgt uit:

-Bespreken van het proces en tekenen van de mediationovereenkomst
-Maken van werkafspraken
-Verbeteren van de communicatie
-Doornemen van de meest prangende zaken

-Verzamelen van relevante gegevens en informatie
-Onderhandelen
-Samen afspraken maken

-Het kindergesprek*
-Tekenen van convenant
-Tekenen van het ouderschapsplan*
-Indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank

-Ontvangst van de beschikking (uitspraak van de rechter)
-Tekenen van een akte van berusting
-Inschrijven van de echtscheidingsbeschikking in de registers
-Informeren van pensioenverzekeraars
-Uitvoeren van de afspraken

*in geval van een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn