DISCLAIMER

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert DrechtRecht Mediation & Advocatuur niet dat de hierop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. DrechtRecht Mediation & Advocatuur is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van deze website en/of de inhoud daarvan. Op deze website komen tevens gekoppelde sites naar pagina’s van derden voor. DrechtRecht Mediation & Advocatuur is evenmin aansprakelijk voor de schade die ontstaat door gebruik van de gekoppelde websites.