FAMILIERECHT

Familierecht is het recht dat de relaties tussen echtgenoten, geregistreerd partners, samenwoners en hun kinderen bepaalt. De echtscheidingsprocedure is wellicht de meest bekende, maar er zijn talloze andere gebieden die dit recht beslaat.

Wie blijft er in de woning? Waar gaan de kinderen wonen? Hoe gaat het contact tussen de kinderen en de andere ouder eruit zien? Wie betaalt wat voor de kinderen? Is er ruimte voor alimentatie? Wie krijgt wat? Zomaar een stel vragen die opkomen indien u geconfronteerd wordt met een echtscheiding. DrechtRecht Mediation & Advocatuur is specialist op het gebied van echtscheidingen en alles wat daarbij komt kijken. Zij kan u bijstaan bij de volgende procedures:

  • vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling
  • vaststellen of wijzigen van kinder- en/of partneralimentatie
  • verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
  • verrekenen van huwelijkse voorwaarden
  • verevenen van pensioenen
  • internationale echtscheidingen
  • verzoek tot erkenning van de vader
  • vaststellen van het juridisch vaderschap
  • ontkennen van het vaderschap
  • naamswijzigingen

Soms worden de procedures gelijktijdig met de echtscheidingsprocedure gestart, maar soms zijn het ook op zichzelf staande procedures.