SCHEIDEN ALS ONDERNEMER

Als ondernemer die in scheiding ligt, hebt u behoefte aan een advocaat/mediator met expertise op financieel en fiscaal gebied. Indien u gehuwd bent in gemeenschap van goederen of u hebt in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen die ook de onderneming betreft, zal moeten worden nagegaan over welk deel van de onderneming moet worden afgerekend. De continuïteit van de onderneming dient daarbij altijd voorop te staan. DrechtRecht Mediation & Advocatuur bezit de kennis en kunde om u als ondernemer bij te staan in een situatie van echtscheiding. Indien nodig kan een financial of valuator in de arm worden genomen om de waarde van de onderneming vast te stellen en de eventuele financiële en fiscale gevolgen in kaart te brengen. Hoewel de ondernemer vaak geneigd is zijn/haar eigen accountant de waardevaststelling te laten verrichten, kan het voor de acceptatie door de andere echtgenoot juist goed zijn dit door een onafhankelijke derde te laten doen. Dit kan zowel in de echtscheidingsprocedure als bij een echtscheidingsmediation.

Voor met name ondernemers kan ook de Collaborative Divorce of overlegscheiding uitkomst bieden. Bij de overlegscheiding worden beide echtgenoten bijgestaan door hun beider advocaten en maken zij onder leiding van een coach en met inspraak van een onafhankelijke financial afspraken over de gevolgen van de echtscheiding met elkaar. Mr. Heijmann is opgeleid tot Collaborative Professional en kan u als ondernemer derhalve kundig bijstaan bij een overlegscheiding.