VECHTSCHEIDING, een populaire term, maar wat is het eigenlijk?

Boosheid en strijd zijn normaal bij een scheiding. Wanneer wordt een echtscheiding dan precies een vechtscheiding? Bij een vechtscheiding is de strijd tussen ouders zo hevig dat kinderen klem en verloren dreigen te raken.

De cijfers: Jaarlijks scheiden 37.000 echtparen in Nederland. 30% daarvan verloopt problematisch. Van dat aantal mondt 15% uit in een vechtscheiding. In totaal is dat ongeveer 4,5% van het aantal scheidingen per jaar. Momenteel zijn er zo’n 16.000 kinderen slachtoffer van een vechtscheiding. Jaarlijks komen daar zo’n 3.500 nieuwe kinderen bij. De werkelijke aantallen liggen nog hoger, nu scheidingen van samenwoners hierbij niet meegerekend worden.

Ouders in vechtscheiding zijn niet in staat om in het belang van hun kind te denken. Zowel vader als moeder roept heel hard dat juist hij/zij dit wel doet en de ander niet. Daardoor wordt het kind over het hoofd gezien. Deskundigen zijn het erover eens dat een vechtscheiding gelijk staat aan kindermishandeling. Geestelijk geweld en emotionele verwaarlozing zijn voor het kind gelijk aan fysieke mishandeling.

De kinderombudsman heeft er recentelijk voor gepleit om echtscheidingen alleen nog door gespecialiseerde familierechtadvocaten te laten behandelen om zo vechtscheidingen te voorkomen. Er moet op een kindvriendelijke wijze gewerkt worden door advocaten: het kind moet voorop staan en niet het (geldelijk) gewin van een zaak. Vaak valt of staat het ontstaan van de vechtscheiding met de advocaat die de zaak behandelt.

Tweemaandelijks behandelt mr. Jennifer Heijmann, advocaat/scheidingsmediator te Papendrecht, zaken die zij tegenkomt in haar familierechtpraktijk. Voor meer info: www.drechtrecht.nl

Deze kolom is gepubliceerd in De Klaroen (week 18 – 2016) welke wordt verspreid in Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas, Papendrecht en Streefkerk.